Skip to main content

KEI-TOF-GLAS EN VRIENDEN
Aansluitingsvoorwaarden en reglement.

Kei-tof-glas en vrienden is een vriendenkring van mensen die al dan niet met kunst bezig zijn.

Hierna het reglement van de vereniging :

1 ° Kei-tof-glas en vrienden organiseert voor haar leden tentoonstellingen, daguitstappen, petanquenamiddagen, e.d.

2 ° Om deel te nemen aan een activiteit, hier is evenwel geen verplichting toe, dient men lid te zijn.

3 ° Lid worden kan eenvoudig door een account aan te maken op Facebook.

4 ° Voor de leden kunstenaars is er een website om hun werken kenbaar te maken voor het grote publiek. Voorwaarde is evenwel dat men 1 maal in de loop van 2 jaar deelneemt aan een tentoonstelling, Stekens Montmartre, open atelier of een andere aangeboden activiteit. Leden die zich hier niet aan houden worden van de website verwijderd. Dit is een maatregel om misbruik te voorkomen.

5 ° Voorafgaand aan een tentoonstelling wordt met de deelnemers vergaderd en een permanentie besproken. Elke deelnemer aan een tentoonstelling verplicht zich er toe aanwezig te zijn bij de opbouw en ontmanteling van een tentoonstelling. Ingeval men hieraan niet kan voldoen, zijn we genoodzaakt de deelname te weigeren. Het is de bedoeling dat elkeen elkaar helpt indien nodig.

6 ° Wie deelneemt aan een tentoonstelling dient per werk een gedetailleerde beschrijving te geven i.v.m. de verzekering. De omschrijving omvat: 

  • de aard van het werk
  • de afmeting
  • de prijs (de prijs is de verzekeringswaarde)

De nodige formulieren worden voorzien, en de verzekering is steeds door "Kunst werkt" die samenwerken met Ethias.

7 ° De kostprijs van de locatie, de verzekeringspremie, drukwerk e.d. worden door het aantal deelnemers gedeeld.

8 ° Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor en na de tentoonstelling voor zijn werk(en). Kei-tof-glas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging buiten de tentoonstellingslocatie.

9 ° Kei-tof-glas behoudt zich het recht om tijdens een tentoonstelling of activiteit, foto's, interviews e.d. te publiceren op haar website.

Dit reglement werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 26/1/2022.

VOOR AKKOORD:

De  voorzitter Wannes De Ryck

De secretaris  Johan Ongena

De penningmeester Christine Altruye